โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์

หมู่ที่ 6 บ้านเฉวง ตำบลบ่อผุด อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84320

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

Tel. 077-960181 Fax. 077-960181

หัวใจล้มเหลว เรื้อรังมีผลข้างเคียงและภาวะแทรกซ้อนหรือไม่

หัวใจล้มเหลว

หัวใจล้มเหลว อันตรายจากภาวะหัวใจล้มเหลวเรื้อรัง อาจทำให … Read more