โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์

หมู่ที่ 6 บ้านเฉวง ตำบลบ่อผุด อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84320

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

Tel. 077-960181 Fax. 077-960181

กระชับความสัมพันธ์ เคล็ดลับในการกระชับความสัมพันธ์ในครอบครัว

กระชับความสัมพันธ์

กระชับความสัมพันธ์ ครอบครัวเป็นรากฐานที่สำคัญของชีวิตเร … Read more

เปลือกตาบวม เรียนรู้เกี่ยวกับสาเหตุของเปลือกตาบวมและวิธีดูแลตัวเอง

เปลือกตาบวม

เปลือกตาบวม ซึ่งเป็นภาวะทางตาที่พบบ่อย อาจทำให้รู้สึกอึ … Read more

น้ำตาลเทียม ประโยชน์และความเสี่ยงของน้ำตาลเทียมที่ผู้บริโภคควรรู้

น้ำตาลเทียม

น้ำตาลเทียม หรือที่เรียกกันทั่วไปว่า สารให้ความหวานเทีย … Read more

ช่วงฤดูร้อน เรียนรู้วิธีเตรียมตัวสำหรับการออกกำลังกายช่วงฤดูร้อน ดังนี้

ช่วงฤดูร้อน

ช่วงฤดูร้อน การมาถึงของฤดูร้อนทำให้มีวันที่ยาวนานขึ้น ส … Read more

โปรตีนที่ดี เรียนรู้อาหารและโภชนาการของอาหารที่มีโปรตีนมากที่สุด

โปรตีนที่ดี

โปรตีนที่ดี อาหารและโภชนาการ โปรตีนเป็นรากฐานสำคัญของอา … Read more

โภชนาการของทารก เคล็ดลับการเพิ่มการบริโภคทางโภชนาการของทารก

โภชนาการของทารก

โภชนาการของทารก การต้อนรับเด็กทารกเข้าสู่โลก ถือเป็นโอก … Read more

อาหารฟาสต์ฟู้ด เรียนรู้ปัจจัยที่ทำให้การควบคุมอาหารเป็นเรื่องยาก

อาหารฟาสต์ฟู้ด

อาหารฟาสต์ฟู้ด การเริ่มดำเนินการปรับปรุงการรับประทานอาห … Read more

กินเนื้อสัตว์ เรียนรู้เกี่ยวกับการเลี้ยงลูกด้วยวิธีกระตุ้นให้ลูกกินเนื้อสัตว์

กินเนื้อสัตว์

กินเนื้อสัตว์ โภชนาการที่สมดุลมีความสำคัญต่อการเจริญเติ … Read more

โภชนาการที่ดี เรียนรู้พื้นฐานของโภชนาการที่เหมาะสมทีละขั้นตอน

โภชนาการที่ดี

โภชนาการที่ดี โภชนาการที่เหมาะสมเป็นรากฐานที่สำคัญของสุ … Read more

การเลี้ยงลูก ทางเลือกที่พ่อแม่เลือกเกี่ยวกับโภชนาการของลูกน้อย

การเลี้ยงลูก

การเลี้ยงลูก การให้นมทารกเป็นลักษณะที่จำเป็นอย่างยิ่ง ใ … Read more