โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์

หมู่ที่ 6 บ้านเฉวง ตำบลบ่อผุด อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84320

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

Tel. 077-960181 Fax. 077-960181

26 มิถุนายน 2562 กิจกรรมวันสุนทรภู่

26 มิถุนายน 2562 โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ได้จัด กิจกรรมวันสุนทรภู่ เนื่องในวันคล้ายวันเกิดของพระสุนทรโวหาร ซึ่งมีผลงานด้านบทกลอนทรงคุณค่าต่อแผ่นดินไทยเรา เป็นจำนวนมาก กิจกรรมนี้จัดขึ้นเพื่อเผยแพร่เกียรติคุณและผลงานของผู้มีผลงานดีเด่นทางด้านวัฒนธรรม

26 มิถุนายน 2562 26 มิถุนายน 2562 26 มิถุนายน 2562