โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์

หมู่ที่ 6 บ้านเฉวง ตำบลบ่อผุด อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84320

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

Tel. 077-960181 Fax. 077-960181

อาคารสถานที่

อาคารสถานที่ ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์
 

building 1
อาคารเรียน
สปช.105/29
ปีที่สร้าง 2540
อาคารสถานที่
อาคารเรียน
สปช.105/29
ปีที่สร้าง 2559
building 1
อาคารเรียน
สปช.105/26
ปีที่สร้าง 2546
อาคารสถานที่
อาคารเรียนชั่วคราว
ปฏิรูปการศึกษา
ปีที่สร้าง 2554
building 1
อาคารเรียน
318 ล/55-ก
ปีที่สร้าง 2560
อาคารสถานที่
อาคารอเนกประสงค์/
โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
อื่น อื่น(สร้างเอง)
ปีที่สร้าง 2555
building 1
อาคารอเนกประสงค์/
โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
อื่น อื่น(สร้างเอง)
ปีที่สร้าง 2562
อาคารสถานที่
บ้านพักครู
กรมสามัญ
ปีที่สร้าง 2517
building 1
บ้านพักครู
207
ปีที่สร้าง 2562
อาคารสถานที่
ส้วม
อื่น อื่น
ปีที่สร้าง 2545
building 1
ส้วม
อื่น อื่น
ปีที่สร้าง 2559
อาคารสถานที่
สนามเด็กเล่น
ปีที่สร้าง 2563
building 1
เรือนเพาะชำ
อื่น อื่น
ปีที่สร้าง 2557
อาคารสถานที่
สนามกีฬา
ลานกีฬาอเนกประสงค์
ปีที่สร้าง 2560
building 1
ถังเก็บน้ำ
แท้งค์น้ำ
ปีที่สร้าง 2555
อาคารสถานที่
รั้วคอนกรีด
ปีที่สร้าง 2555
อาคารสถานที่
ถนนคอนกรีด
ปีที่สร้าง 2548