โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์

หมู่ที่ 6 บ้านเฉวง ตำบลบ่อผุด อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84320

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

Tel. 077-960181 Fax. 077-960181

วันภาษาไทยแห่งชาติ

วันภาษาไทยแห่งชาติ วันที่ 29 กรกฏาคม 2562 ทางโรงเรียนวัดสว่าอารมณ์ได้จัด กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ เพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของ​พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ที่ได้ทรงแสดงความห่วงใย และพระราชทานแนวคิดต่าง ๆ เกี่ยวกับการใช้ภาษาไทย

วันภาษาไทยแห่งชาติ วันภาษาไทยแห่งชาติ