โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์

หมู่ที่ 6 บ้านเฉวง ตำบลบ่อผุด อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84320

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

Tel. 077-960181 Fax. 077-960181

วันที่ 8 สิงหาคม 2562 โครงการอบรมวินัยจราจร

วันที่ 8 สิงหาคม 2562 เด็กนักเรียนได้เข้าร่วมโครงการอบรม วินัยจราจร ณ โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์การอบรมณ์ เพื่อเพิ่มพูนความในเรื่องกฎหมายจราจรทางบกให้กับเด็กนักเรียนโรงเรียนวัดสว่างอารมณ์การอบรม และมีความห่วงใยความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สิน

วันที่ 8 สิงหาคม 2562 วันที่ 8 สิงหาคม 2562 วันที่ 8 สิงหาคม 2562