โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์

หมู่ที่ 6 บ้านเฉวง ตำบลบ่อผุด อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84320

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

Tel. 077-960181 Fax. 077-960181

วันที่ 12 กรกฏาคม 2562 กิจกรรมแห่เทียนพรรษา

วันที่ 12 กรกฏาคม 2562 โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ได้จัดกิจกรรมแห่เทียนพรรษา ณ วัดสว่างอารมณ์ คณะครูและนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ได้ทำการ แห่เทียนพรรษา เพื่อจุดเพิ่มแสงสว่างในการการศึกษาพระธรรมวินัยและปฏิบัติกิจวัตรต่างๆ

วันที่ 12 กรกฏาคม 2562 วันที่ 12 กรกฏาคม 2562 วันที่ 12 กรกฏาคม 2562