โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์

หมู่ที่ 6 บ้านเฉวง ตำบลบ่อผุด อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84320

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

Tel. 077-960181 Fax. 077-960181

วันที่ 10 สิงหาคม 2562 โครงการยิ้มสวยด้วยมือเรา

วันที่ 10 สิงหาคม 2562 โรงเรียนวัดสร่างอารมณ์ได้จัดโครงการยิ้มสวยด้วยมือเรา ให้นักเรียนรู้จักและตระหนักรู้ความสำคัญของฟัน และสอนการแปลงฟัน นอกจากเป็นการทำความสะอาดฟันตามปกติแล้ว ยังจำเป็นต้องแปรงให้ถูกวิธี เพื่อกำจัดคราบจุลินทรีย์บนตัวฟัน เพื่อป้องกันองกันโรคฟันผุ และโรคเหงือกอักเสบในอนาคต

วันที่ 10 สิงหาคม 2562 วันที่ 10 สิงหาคม 2562 วันที่ 10 สิงหาคม 2562